Produkcja

Dotąd zrealizowane koncerty

Festiwal Europejskich i Polskich Akademii Muzycznych w Warszawie (2012-2013)

Międzynarodowe muzyczne spotkanie i prezentacja europejskich uczelni muzycznych, które podczas 8 koncertów festiwalowych (1 uczelnia - 1 koncert) przedstawiają swój dorobek artystyczny, proponując występy najbardziej uzdolnionych studentów, absolwentów i ich pedagogów.

W europejskiej edycji festiwalu udział wzięło ok. 100 wykonawców, z ok. 8 krajów Europy, studenci wraz z profesorami lub rektorami uczelni.

Publiczność stanowili przedstawiciele innych uczelni, impresario muzyczni, krytycy muzyczni oraz społeczność lokalna Warszawy. Specjalnie na potrzeby Festiwalu powstało dzieło "Suita Narodów Europy". Ośmiu kompozytorów reprezentujących różne kraje Europy stworzyło wspólne dzieło, którego elementem wiążącym jest taneczność i folklor.<

Festiwal w roku 2013 odbył się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury z prezesem prof. Jarosławem Drzewieckim

www.interpiano.pl

Dominika Matuszak: prowadzenie koncertów w języku polskim, angielskim i niemieckim, współorganizacja z zakresie: zakresie poszukiwania środków, ustaleń scenariuszowych, a szczególnie marketingu i promocji (2011-2013)