Produkcja

Dotąd zrealizowane koncerty

Warsztaty teatralne (TR Warszawa)

Wykształcenie zdobyte w Akademii Teatralnej (wydział Wiedzy o Teatrze) z zajęciami prowadzonymi przez ogólnopolskiej sławy autorytety m.in. z zakresu

  • pedagogiki teatru (Justyna Sobczyk – Instytut Teatralny),
  • laboratorium kreatywności (Maja Parczewska – Centrum Sztuki Współczesnej)
  • edukacji kulturalnej (Anna Michalak – pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. edukacji kulturalnej)

oraz doświadczenie uzyskane przy prowadzeniu różnego rodzaju działań animacyjnych pozwala mi na swobodne prowadzenie oraz organizację warsztatów teatralnych.

Kontakty w środowisku artystyczno –naukowym umożliwiają mi również zaproszenie do udziału w takich projektach znakomitych specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Adresatami takich warsztatów mogą być dzieci i młodzież, dorośli, rodziny z dziećmi, a także wszelkie grupy „zagrożone wykluczeniem społecznym” Zajęcia realizowane są według autorskiego scenariusza dopasowanego do uczestników warsztatów.

Jednym ze zrealizowanych warsztatów wraz z dwiema absolwentkami Akademii Teatralnej – Dagną Dąbrowiecką i Pauliną Góral były:

Warsztaty do spektaklu „Jackson Pollesch” niemieckiego reżysera Rene Pollescha w TR Warszawa (Teatr Rozmaitości) z młodzieżą warszawskich gimnazjów.